תקנון ותנאי שימוש

מבוא:

.1החנות משמשת כקניון אלקטרוני וירטואלי לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל , בין היתר באמצעות השתתפות במכירות רגילות ו/או מכירות קבוצתיות, חברתנו גובהה עמלה של 5% עבור ביטול הזמנה או החזרת מוצר, קרמיקות או כלי חרס לא ניתן להחלפה או החזרה

2.רשאים לרכוש את המוצרים דרך האתר ,בעלי תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל , אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.

.3תנאי מוקדם לתוקף הרכישה באתר הינו אישור חברת כרטיסי האשראי לעיסקה ולגבייה.

4. הוראות תקנון זה חלים ויחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת,כמו כן, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות  ש.ד.י. ברזים וקרמיקה בע"מ, לכל דבר ועניין.

.5עליך לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון רב, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים .

.6גלישה/סיור בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולפעול על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הזה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות זו.

7.בזמן הרכישה רשאי הרוכש לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות  ש.ד.י. ברזים וקרמיקה בע"מ שכתובתה באיזור תעשייה  ראשון לציון ו/או בטלפון 03-9041222רבקווי ע"י הגעה ו/או בשילוב המענה הטלפוני,השלמת הרכישה תתבצע רק כאשר התקבל האישור בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני וכמובן בכך שהמוצר זמין במלאי.

8.באתר מוצגים מוצרים רבים ושונים אשר חלקם עם מחירים ואלו ללא המחיר יש ליצור עמנו קשר בשביל לקבל הצעת-מחיר אטרקטיבית עבורם.

         המכירות - חלק כללי:

.1החנות מאפשרת לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות החנות , בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים , היבואנים והקמעונאים המשווקים בישראל .

.2בעלי החנויות , בתי העסק ומפעיליהם ( להלן: "הספקים" ) מציעים בחנות מוצרים ושירותים למכירה במגוון אפשרויות.

שיטות המכירה בחנות:

קבוצתית 

המוצרים נבחרים במחיר סיטונאי , המחיר במכירה קבוצתית הינו קבוע וסופי . כמות הפריטים תקבע בהתאם למספר המציעים ובכל מקרה לא יותר מהכמות המוצעת ,כאשר כל הצעה זוכה ומטופלת באופן מיידי . 

המחיר הינו כולל מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ עפ"י כל דין, אלא אם צויין מפורשות אחרת .

 

 

רגילה 

במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.

תהליך המכירה יתבצע בתנאים הבאים כדלקמן:                                                               

1.החנות מציגה רשימת מוצרים לרבות את כל הפרטים אודות המוצר ו/או השירות המוצע למכירה ו/או את המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.

2.במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות עצמה ו/או באמצעות השארת הפרטים במענה טלפוני של החנות , כפי שיפורסם.

3.השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העיסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.

 

                 תהליך ההרשמה וההשתתפות:

 

1.לאחר השלמת תהליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא , ולאחר בחירת מכן , יש למלא פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון , מספר כרטיס אשראי וכו'.

.2הליך הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה , לאחר מילוי כל הפרטים הופך 

המשתתף ל"משתף פעולה" . 

לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות עליך להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק וכנדרש.

.3מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור 

ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העיסקה אושרה וחויבה .

4.חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס 

האשראי , לאחר אישור העיסקה ע"י חברות האשראי.

.5 הפרטים אשר הוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העיסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה 

לנכונות הפעולות.

.6 הגשת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים 

ואזרחיים עפ"י חוק.

.7 במקרה בו לא אושרה העיסקה ע"י חברות האשראי תינתן למבצע העיסקה הודעה מתאימה 

ולפיה יידרש מבצע העיסקה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות ש.ד ארונות וברזים בעמ

לצורך הסדרת אישור העיסקה עם חברות האשראי . 

במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העיסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי . 

לא פעל מבצע העיסקה להסדרת אישור העיסקה תוך שבוע ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העיסקה ע"י חברות האשראי , נראה אנחנו החנות ו/או הספקים את העיסקה כמבוטלת .

.8לפרטים נוספים ובירורים , ניתן לפנות ישירות אל הספקים בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שיופיעו בחנות.נתי ורן בע"מ בטלפון 03-9041222רב-קווי ו/או בכתובתנו איזור תעשייה ראשון לציון  

ביטול הצעות  ורכישות:

.1בשל שיטת המכירה הנהוגה בחנות לא ניתן לבטל או לשנות את ההצעה במהלך המכירה 

ולפני מועד סגירתה .

.2הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 להלן: החוק

.3ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות .ש.ד ארונות וברזים בע"מ.

4.במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 10% , בהתאם להוראות החוק .

5.אם כבר סופק המוצר ללקוח , חלה חובת החזרת המוצר אל חנות  ש.ד.י. ברזים וקרמיקה בע"מ, על הלקוח . 

מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

6.מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והמוצר כבר נשלח .

7.לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו ו/או הורכבו .

8.חברת  ש.ד.י.ברזים וקרמיקה בע"מ תהא רשאית לבטל עיסקה ו/או מכירה כולה ו/או חלקה במקרים הבאים:

8א.נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר (ט.ל.ח) .

8ב.אם יתגלתה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .

8ג.במקרה של כוח עליון , פעולות מלחמה , איבה ,טרור ,נזקי טבע ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין . ומכל סיבה שאינה בשליטת חברת ש.ד.י. ברזים וקרמיקה בע"מ.

8ד.במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים אשר מוצעים באתר.

.9הודעה על ביטול המכירה תימסר לרוכשים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.

10.אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך . 

הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב ו/או בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני.

11.החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי .

 

 

 

אספקת המוצרים :

 

1. החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר ו/או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא 

אם צויין מפורשות אחרת.

2.החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה 

הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .

החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

2א.כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום 

ונזקי טבע. 

2ב.שביתה אצל ספקים של שרותים ו/או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. 

2ג.כל סיבה שאינן בשליטת החברה.

.3לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית או סמוכים לבני מיעוטים,החנות ש.ד.י. ברזים וקרמיקה בע"מ ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות למקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .

4.לוח זמן האספקה של המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.

דמי משלוח

1.דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במועד האספקה ו/או במסגרת התשלום בגין המוצר.

.2במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון

.3הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף .

.4מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח .

5.שרות ההובלה אינו כולל שרות סבלות לבית הלקוח,ההובלה הינה עד למקום הקרוב  לכתובת שהוזנה)המדרכה הקרובה ביותר).

6.במקרים מסוימים אנו ניצור קשר עם הלקוח לגבי מחיר עבור דמי המשלוח.

שירות לקוחות

.1כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל נציגנו בטלפון 03-9401222רב קווי ו/או נציגים מטעם הספקים השונים .

2.לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו , ניתן לפנות אל שם החברה -ש.ד.י. ברזים וקרמיקה בע"מ-,כלים סניטרים,,,עץ,קלקל ועוד.

טלפון-03-9401222

פקס-  03-9402111

כתובתנו: חנות : אזור תעשייה ראשון לציון טולפמן 2 .nativeran@gmail.com

נא לציין מס' טלפון בעת משלוח הEMAIL

.3נציגי החנות ש.ד.י.ברזים וקרמיקה בע"מ ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

אבטחת מידע פרטיות בחנות:

.1החנות נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע כמו כן, העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.

2.העברה של מספר כרטיס האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אך במקרים שאינם בשליטתה של חברת  ש.ד.י ברזים וקרמיקה בע"מ ו/או הנובעים מכוח עליון , החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא מורשה.

3.החנות ש.ד.י. ברזים וקרמיקה בע"מ מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .

 

מוצהר בזאת כללי-

.1הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי התקנון באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי .מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

.2התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות ש.ד.י. ברזים וקרמיקה בע"מ.

.3החנויות המופיעות באתר אינן בבעלות החנות ואינן מופעלות על ידי האתר , החנויות נמצאות באחריות הבלעדית של הספקים ובעלי החנויות , אלא אם נכתב אחרת . כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי החנויות והמוצרים , בין אם במכירה ישירה ובין אם במכירה קבוצתית, טיבם ואיכותם נמסרו ע"י הספקים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים .

4. החנות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית , 

אך יחד עם זאת החנות אינה מתחייבת כי הקישורית (LINK) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל .

.5החנות נתי ורן בע"מ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה הקבוצתית ו/או הרגילה , שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע העיסקה.

6.החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו 

תחול על הלקוח ועל חשבונו.

.7הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות 

האתר , אלא אם נכתב אחרת .

.8אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה 

מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו , עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ש.ד.י.ברזים וקרמיקה בע"מ ו/או מי מטעמה .

9.אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בכל דרך כזאת ו/או אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות  ש.ד ארונות וברזים בע"מ.

10.רישומי המחשב של החנות נתי ורן בע"מ בפעולות המתבצעות דרך האתר יהיו לראיה לכאורה לנכונות הפעולות .

11.באם נפלה טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו ו/או בכל נתון אחר, לא יחייב הדבר את החנות ש.ד ארונות וברזים בע"מ  ו/או את הספקים לכבד את העיסקה.

 

אמינות החברה  ש.ד.י ברזים וקרמיקה בע"מ:

1.החנות מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של מכירות באתר האינטרנט , 

ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר                                                                                                                                     )הפרטים מוקלדים לדף SSL מוצפן ברמות הכי גבוהות לאבטחת המידע הרגיש).

2.חברתנו קיימת 1 שנים בתחום עם ניסיון של שנה בתחום והקרמיקה. כמו כן, בין לקוחותינו נמנים חברות בניה מהגדולות במשק ועד ללקוחות פרטיים מרוצים,נשמח לעמוד לשירותכם,ש.ד.י. ברזים וקרמיקה

3.קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר כולל ההצעות המתקבלות והרכישות שנעשות באתר.